Branş Derslerimiz

Kodlama - Robotik

Üsküdar Yavrukuş Anaokulu

• Öğrencilerinizin erken yaşta kodlama eğitimi alması için pek çok önemli neden bulunuyor. 
• Kodlama eğitimi Öğrencilerinize matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor. Öğrencileriniz her şeyden önce algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilmeyi keşfediyor. 
• Programlama öğrenmek aslında yeni bir dil öğrenmek gibi. Uzmanlara göre de ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenmesi o kadar kolay oluyor. 
• Kodlama eğitimleri ile okulunuzun farkındalığını arttırabilirsiniz.Biliyoruz ki her semtte onlarca anaokulu var ve veli görüşmeleri sırasında diğer okullardan bir farkınız olduğunuda belirtmek avantaj sağlayacaktır. 
• Teknolojiyi takipeden bir kurum olabilirsiniz. 
• Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki öngörülen yeni işlerin yüzde 60’ı bilgisayarla ilişkili olacak. 
• Kod yazma çiftçilikten hukuka, inşaattan tıbba kadar her endüstride kullanılabiliyor. 
• Kodlama aynı zamanda en yeni liberal sanatlardan. Liberal sanatlar insanları hayata hazırlamak ve öğrencilere etraflarındaki dünyayı daha iyi anlamaları konusunda yardım etmek üzere tasarlanıyor. Kodlama ise dijitalleşen hayatta dünyadaki olup biteni anlama adına giderek daha kıymetli hale gelecek bir alan.

Derslerimiz ; Kids Code Turkey firması tarafından verilmektedir.

İngilizce

Üsküdar Yavrukuş Anaokulu

İngilizce derslerinde öncelikli hedefimiz, yavrularımızda bir yabanci dil farkındalığı yaratmak, bu dili sevmelerini ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktır.

Çocuklarımız İngilizce’yi oyun oynayarak, şarkılar söyleyerek ve yaşayarak öğrenirler. Her konu ile ilgili farklı ve ilgi çekici oyuncaklar kullanarak, oyunlar oynatarak, görsel ve işitsel materyallerle İngilizce öğrenim süreci kuvvetlendirilir. Yaparak, yaşayarak, eğlenerek, doğru telaffuzla ve doğru zamanlarda pekiştirilen yabanci dil öğrenimi, böylece daha sağlıklı olur.

Her ayın başında siz velilerimize gönderilen aylık İngilizce planları ile sizler de çocuklarımızın hangi konuları ve kelimeleri öğreneceklerini önceden bilerek takip edebilirsiniz.

Yavrukuş Anaokulu'nda İngilizce’ye atılan temeller, yavrukuşlarımızın tüm hayatları boyunca sağlam ve kalıcı olacaktır.

 

 

 

 

 

Temel Sanat Eğitimi

Üsküdar Yavrukuş Anaokulu

Amacımız ritim, dans, resim, yaratıcı drama ve beden müziğinden yararlanarak çocukların bilişsel duyuşsal, devinişsel ve görsel alanda gelişimlerini sağlamak. Elementer müzik anlayışı ile Avusturya’da uygulanan ORFF,  SCHULLWERK  ve Macaristan’da uygulanan KODALY yaklaşımını kullanarak temel müzik eğitimi vermek ve ritim enstrümanı kullanmayı öğretmek.

Sanat, evrensel bir dil olarak herkesin birleşebildiği ortak beğenilerdir.Sanat eğitimi insanların kişiliklerini ortaya çıkarırken bireylerden kimi sanatın uygulayıcısı, kimi de sanatın destekleyicisi ve izleyicisi olarak çağdaş toplumu oluşturur.
Katılımcı, yaratıcılığa dönük, kişisel yetenekleri ortaya çıkaran bir sanat eğitimi olan bale, çocuklarda ‘kendini doğru ifade etmeyi’, ‘doğru düşünmeyi’, ‘öz güven ve motivasyonu’ geliştirir.

Drama

Üsküdar Yavrukuş Anaokulu

Oyuna dayalı bir grup çalışması olarak drama, çocuklarımız için yaşamı deneyimlemektir. Dünya drama ile daha basit ve anlaşılabilir olur. Dramatik eğitim, ister araç ister amaç olarak görülsün, yetkin ellerde çocuğa, zihinsel, fiziksel ve duygusal katılım yoluyla dramatik bir ortamda var olma olanağı sunacaktır. Bu ortam çocuğa kendi potansiyelini fark etme, kendini ifade etme, yaratıcılık gelişimi ve kendini başkalarının yerine koyarak düşünebilme gibi  becerilerin gelişimine önemli bir katkı sağlayacaktır. Bütün bunların yanı sıra drama, içinde yer alan bireyleri mutlu edecektir. Bu mutluluk sadece oyun oynamanın neşesinden değil, aynı zamanda farkındalığın gerçekleşmesinden kaynaklanır ve tamamlanır.
Satranç

Üsküdar Yavrukuş Anaokulu

Her anne ve baba çocuğunun bedensel,zihinsel ve duygusal olarak gelişmesini ister. Bu nedenle pek çok anne baba çocuğunu sportif bir aktiviteye veya sosyal bir etkinliğe gönderir. Bunda amaç çocuğun gelişimi yanında çevresini daha iyi tanıması,daha iyi iletişim kurması ve sosyal yönünü daha fazla geliştirmesidir. Sportif faaliyetlerin ve sosyal etkinlikler bunu bir aracıdır. Satranç sporunun da bu alanda farklı ve özel bir önemli vardır. Satranç sporunun bu konudaki yeri farklıdır Bunun böyle olmasını doğaldır. Çünkü satranç ile yaşam arasında hiçbir oyuna nasip olmayan bir benzerlik vardır. Diğer sporlar ile yaşam arasında da benzerlikler kurulmaya çalışılmış,bu konuda kitaplar hatta filmler de çekilmiştir. Ama hiç birinin yaşama benzerliği satranç kadar olamaz Çünkü satranç, pek çok spor gibi hayattan kopuk yapay olmayıp bizzat hayatın gerçeklerinden esinlenerek ortaya çıkmış bir oyundur. Yaşamda var olan ve hep var olacak mücadelenin tahta üzerinde anlatımıdır. Benjamin Franklin 'Satranç bir tür yaşam, yaşam bir tür satrançtır.' Diyerek bu benzerliği dile getirmiş. Satranç milli takım eski antrenörü Vasikov ise bu benzerliği 'Büyük hayatın küçük bir modeli' olarak tanımlamıştır.