Ekim 2019 İngilizce Bülteni

YAVRUKUŞ ANAOKULU
5 Yaş Ekim 2019 İngilizce Ders Programı

 

WEEK 1
Greeting
A: Hello!
B: Hello! What’s your name?
A: I’m / My name is Barbie  . What’s your name?
B: I’m  Ken. Nice to meet you. 
A: Nice to meet you.
B: Goodbye! 
A: Goodbye!

New words
Happy birthday, birthday cake, candle, balloon, present, big, small, happy, hippo, kiss, yes, no, very good.
Colours: red, blue, yellow, green, orange, purple, pink.

Tongue twister; Happy Birthday Happy Hippo
Chant:
Hippo-pota-potamus
I’m the hippo-pota-mus
Happy happy happiness
I’m the happy hippo

Songs
Happy Birthday song    
Happy birthday to you!
Happy birthday to you!
Happy birthday dear ................... ,
Happy birthday to you!

What’s your name?
What’s your name? What’s your name? What’s your name?
(clap clap)
What’s your name? What’s your name? What’s your name?
(clap clap)
My name is Richard.  My name is Richard.
My name is ............... My name is ...................      (one, two, three, four)
Nice to meet you!

Games
What’s your name?  (Bir ebe seçilir, duvarda gözlerini yumar. Sınıftan bir kişi seçilir. Ebe kim olduğunu sorar “What’s your name?” Seçilen kişi sesini değiştirerek bir isim söyler “My name is ..........” Ebe kim olduğunu bilmeye çalışır.Bilirse “Yes, very good!” diyerek alkışlanır. Bilemezse “No!”denilir)
Imagining game (Oyunda herkes gözlerini kapar ve hayalindeki doğum günü pastasını düşünür. Ne renk olduğunu söyler.Gözler açılır, mumlar sayılır. doğum günü şarkısını söyleyerek herkes kendi hayali pastasındaki mumları üfler. Sonra pastalar kesilip yenir. Hayalimizdeki hediye paketi açılır ve içinden ne çıktığı söylenir.)
Baloon game ( Herkes hayalinde balon olur. Tek tek rengini söyler. Öğretmen şişirme sesi çıkardıkça büyürler, büyürler ve en sonunda patlamış gibi yaparlar.)
Colour sequencing game (Örüntü şeklinde öğrencilere renkler verilir. Herkes kendi rengini söyler. Renk söylendiğinde kaldırmaca oyunu ve renkler saklandığında kimde hangi renk var hatırlama oyunu oynanır.)

WEEK 2

My Body
Body, head, arms, legs, feet, hands, face, eyes, ears, mouth, nose, hair, teeth, tongue, moustache, lips.
Numbers:1-15
Touch your head, clap your hands, stamp your feet, move your body, close your eyes, open your eyes.

How many hands have you got? I’ve got two hands.
This is my monster ………. . It’s got one big head. It’s got six eyes. /two mouths, four legs …

Games
Playing with the toy Mr.Potato Head, (Tek tek patates kafaya parçaları takılır, herkes taktığı parçayı bilir. İki oyuncak da tamamlanınca bölümleri tekrarlanır. Dikkat oyunu olarak çocuklar gözlerini kapattıklarında bir parça çıkartılır, hangisinin eksik olduğu sorulur.)
Musical chairs (sandalye kapmaca)
Memory game (Sırayla herkes bir Mr.Potato Head vücut parçası çeker ve ne olduğunu söyler. Bu kez arkasında saklar. Vücudun bölümleri tek tek söylenir kimde olduğu hatırlamaya çalışılır.)
Robot Game : ( Çocuklar birer robot olurlar, önce hep birlikte , öğretmenin verdiği komutları robot gibi yapmaları beklenir. Sonra sırayla arkadaşlarına istedikleri komutu söyler yaptırırlar.)
Drawing a big and funny monster on board (sınıf iki gruba ayrılır,tahta ikiye bölünür. Tek tek vücuda bölümler ekleyerek komik ve çok kollu bacaklı, gözlü bir canavar çizerler. Grupça çizdikleri canavara isim verirler.Sonra isteyenler onun hakkında konuşur özelliklerini anlatır.)
Colouring (boyama çalışması)
Drawing your favourite monster (öğrenciler kendi komik canavarlarını çizer ve boyar. İsim verir ve çalışma sonrası sınıf arkadaşlarına tanıtır. Vücut bölümlerini sayıları ve renkleriyle söyleyerek tanıır.)

Songs

Head and shoulders
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.
Eyes and ears and mouth and nose,
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.

Fıve Little Monkeys
Five little monkeys jumping on the bed.
One fell off and bumped his head.
Mama called the doctor
And the doctor said;
No more monkeys jumping on the bed.
Four little monkeys jumping on the bed .....
Three little monkeys jumping on the bed …

*Role playing the monkey song in groups of five
*Role playing “touch your head, clap your hands, stomp your feet, move your body, wash your hands, wash your face, wash your hair, I love you, I kiss you.(As a chant repeating after the teacher.)

 

WEEK 3

Emotions: Happy, sad, angry, scared, tired, surprised, hungry.
Colours: white, black, brown, grey.

Dialogue:
A: Good morning.
B: Good morning. How are you?
A: I’m fine, thank you. And you?
B: I’m fine thank you. Ok, see you, bye!
A: See you, bye.
(Role play with toys, and saying other emotions in the dialogue)

Songs

If You’re Happy
If you’re happy and you know it clap your hands (x2)
If you’re happy and you know it and you really want to show it…
If you’re happy and you know it clap your hands.

If you’re sad and you know it rub your eyes, boohoo (x2)
If you’re sad and you know it and you really want to show it…
If you’re sad and you know it rub your eyes, boohoo.
If you’re scared and you know it hide your eyes, Oh, no! (x2)
If you’re scared and you know it and you really want to show it…
If you’re scared and you know it hide your eyes, Oh, no!

If you’re tired and you know it give a yawv. (x2)
If you’re tired and you know it and you really want to show it…
If you’re tired and you know it give a yawn.

If you’re angry and you know it stomp. (x2)
If you’re angry and you know it and you really want to show it…
If you’re angry and you know it stomp your feet.

Games
Memory Game (resimli kartlarla hafıza oyunu)
Guessing the emotion ( Ebe gözlerini kapar, arkadaşı önceden belirlenmiş cümleyi mutlu veya kızgın veya korkmuş söyler. Ebe konuşanın nasıl hissettiğini bulmaya çalışır.)
Mr.Potato Head (Bay Patates Kafanın yüzüne farklı ifadelerle gözler veya ağız takılır. Hem vücut bölümleri hatırlanır hem de duygular öğrenilir.)
Colouring (farklı hisler ifade eden yüzleri boyama)

WEEK 4

My Family Mum, dad, sister, brother, baby, grandma, grandpa
Opposites: happy X sad, big X small, old X young, tall X short, dirty X clean, open X closed
Introducing your family members, as a role play.
Hello, this is my family. This is my mum. This is my dad. My sister, my brother …

Songs
My Family
My mum, my dad,
My sisters and my brother.
My mum, my dad,
My sisters and my brother.

This is My Family
This is my home and my family
Mum! Dad! Look at me!
This is my home and my family
Mum! Dad! Look at me!
Run, jump and turn around!
Run, jump and turn around!

Baby Shark
Baby shark doo doo doo doo doo (x3)  Baby shark!
Mama shark doo doo doo doo doo (x3)  Mama shark
Daddy shark doo doo doo doo doo (x3) Daddy shark
Grandma shark doo doo doo doo doo(x3) Grandma shark
Grandpa shark doo doo doo doo doo (x3) Grandpa shark
Let’s go hunt, doo doo doo doo doo (x3) Let’s go hunt!
Run away doo doo doo doo doo (x3) Run away!
Safe at last; doo doo doo doo doo (x3) Safe at last!
It’s the end doo doo doo doo doo (x3) It’s the end.

Games
Role Play as family members.
Who is missing? (Aile kartları yere serilir, çocuklar gözlerini kapatınca biri saklanır. Gözlerini açtıklarında kim olduğu hatırlanır.)
Find the odd one (şimdiye kadar öğrenilen kelimelerden dörder kart yere konur, birinin konusu farklıdır. Hangisi farklıysa o kelime söylenir.)
Watching Magic English  ( Hello- My Body-My Family, Happy Birthday)
Hide and Seek (Oyuncak aile üyelerini sınıf içinde saklama bulma  oyunu)
Colouring (Aile resmi boyanır )
Drawing (Herkes kendi ailesini çizer boyar ve sınf arkadaşlarına tanıtır. )

READING TIME
Potato Pals In The Morning
Vocabulary: sun, clock, flower, bed, soap, towel,comb, hairbrush, hairdryer, mirror, egg, glass,fork, toothbrush, toothpaste, cap, mat, bus, car.
 Song
In the morning In the morning What do you do in the morning?
In the morning I wake up
In the morning I get out of bed
In the morning I wash my face
In the morning I comb my hair
In the morning In the morning What do you do in the morning?
In the morning I eat breakfast
In the morning I brush my teeth
In the morning I get dressed
In the morning I go to school

Oxford Reading Tree Books  The Magic Key,The Castle Adventure, The Rope Swing
A New Home, The Secret Room, Gran.

Oxford Playtime Starter Big Story Book
Stories;
It’s raining.
Wash, wash, wash.
The blue balloon.
(Role playing after each story)

                                                                                                          Prepared by Eda Dinçer

Üsküdar Anaokulları - Üsküdardaki Anaokulları - Üsküdar Anaokulu